Indonesia Bali 4 Days (TG) 24,999

ชื่อโปรแกรม: ทัวร์บาหลี เทือกเขาคินตามณี 4 วัน   24,999.-

TG / SQ  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-บาหลี : 

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน

วันที่ 2

โรงงานผ้าบาติก – เทือกเขาคินตามณี – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – วัดถ้าช้าง – อุบุด

วันที่ 3

บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท

วันที่ 4

 หาด Nusadua – Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ 

  

กำหนดการเดินทาง : 2558

  

  

สิงหาคม

:

7-10,13-16,21-24,28-31

 ราคา 24,999 .-

กันยายน

:

4-7,11-14,18-21,25-28

 ราคา 24,999.-

ตุลาคม

:

2-5,9-12,16-19,30 ต.ค.-1 พ.ย.

 ราคา 24,999.- 

 

:

22-25,23-26 (วันปิยะมหาราช)

 ราคา 25,999.-

พฤศจิกายน

:

5-8,12-15,19-22,26-29

 ราคา 24,999.-

ธันวาคม

:

4-7,10-13,17-20,24-27,27-30,28-31

 ราคา 24,999.-

 (ปีใหม่)

:

29 ธ.ค. 58 - 01 ม.ค. 59 ,         30 ธ.ค.58 - 02 ม.ค.59,             31 ธ.ค.58-03 ม.ค.59

 ราคา 25,999.-

 

 Download  

 All INDONESIA 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 193,790