ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 5D3N 6,996 By Thai Smile(WE)

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3D2N

By Thai Smile(WE) 

 

รหัสโปรแกรม : 053MFM

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – **Venetian Casino** – จูไห่

      

วันที่ 2

หวีหนี – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์หยวนหมิงหยวน ช็อปปิ้งก๋งเป่ย

 

   

วันที่ 3

วัดผู่ถอ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ

 

   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

2 - 4 มิ.ย

6,996

   3,500

3 - 5 มิ.ย

6,996

   3,500

4 - 6 มิ.ย

6,996

   3,500

9 - 11 มิ.ย

7,117

   3,500

11 - 13 มิ.ย

7,117

   3,500

16 - 18 มิ.ย

7,117

   3,500

18 - 20 มิ.ย

7,117

   3,500

19 - 21 มิ.ย

7,117

   3,500

23 - 25 มิ.ย

7,117

   3,500

25 - 27 มิ.ย

7,117

   3,500

30 มิ.ย - 1 ก.ค

7,117

   3,500

2 - 4 ก.ค

7,117

   3,500

3 - 5 ก.ค

7,117

   3,500

16 - 18 ก.ค

7,117

   3,500

22 - 24 ก.ค

7,117

   3,500

29 - 31 ก.ค

7,117

   3,500

 
 

 Download  

  All HongKong 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 193,790