ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9D6N 66,900 By Emirates Airlines

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์ยุโรป 7 ประเทศ   9 วัน 6 คืน 

By Emirates Airlines

 

รหัสโปรแกรม : 002MXP

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

 

    

วันที่ 2

ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน 

 

      

วันที่ 3

กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น

 

    

วันที่ 4 ลูเซิร์น – วาดุซ – มิวนิค
           
วันที่ 5  มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
        
วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก
     
วันที่ 7 บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
    
วันที่ 8 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
   
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ
     

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ

พักเดี่ยวเพิ่ม

9-17, 23 มิ.ย.– 1 ก.ค., 13-21, 14 -22 ก.ค.2559

4-12, 11-19 ส.ค., 25 ส.ค.-2 ก.ย.2559

6-14, 14-22 ก.ย., 27 ก.ย.-5 ต.ค.2559

 4-12,12-20,18-26,20-28 ต.ค.,27 ต.ค.-4 พ.ย. 2559

66,900.-

8,900.-

 

 Download

 All Europe

  Home 

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186