ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 8,900 3D2N By Nok Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่  3 วัน 2 คืน 

By Nok Air 

 

รหัสโปรแกรม : 001SGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ – ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง

      

วันที่ 2

มุยเน่ - โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์

 

   

วันที่ 3

โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว – มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON – อนุสาวรีย์ลุงโฮ - ตลาดเบนถัน   – กรุงเทพ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

23 ก.ย.59

25 ก.ย.59

8,900

8,900

7,900

2,500

7 ต.ค.59

9 ต.ค.59

9,900

9,900

8,900

2,500

14 ต.ค.59

16 ต.ค.59

9,900

9,900

8,900

2,500

21 ต.ค.59

23 ต.ค.59

10,900

10,900

9,900

2,500

22 ต.ค.59

24 ต.ค.59

10,900

10,900

9,900

2,500

28 ต.ค.59

30 ต.ค.59

9,900

9,900

8,900

2,500

4 พ.ย.59

6 พ.ย.59

9,900

9,900

8,900

2,500

11 พ.ย.59

13 พ.ย.59

9,900

9,900

8,900

2,500

18 พ.ย.59

20 พ.ย.59

9,900

9,900

8,900

2,500

25 พ.ย.59

27 พ.ย.59

9,900

9,900

8,900

2,500

2 ธ.ค.59

4 ธ.ค.59

10,900

10,900

9,900

2,500

3 ธ.ค.59

5 ธ.ค.59

11,900

11,900

10,900

2,500

9 ธ.ค.59

11 ธ.ค.59

10,900

10,900

9,900

2,500

10 ธ.ค.59

12 ธ.ค.59

11,900

11,900

10,900

2,500

16 ธ.ค.59

18 ธ.ค.59

9,900

9,900

8,900

2,500

23 ธ.ค.59

25 ธ.ค.59

10,900

10,900

9,900

2,500

29 ธ.ค.59

31 ธ.ค.59

10,900

10,900

9,900

2,500

30 ธ.ค.59

1 ม.ค.60

11,900

11,900

10,900

2,500

31 ธ.ค.59

2 ม.ค.60

12,900

12,900

11,900

2,500

 

 

 Download  

 All Vietnam

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186