ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 7,900 2D1N By Nok Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน  2 วัน 1 คืน 

By Nok Air 

 

รหัสโปรแกรม : 001SGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - อุโมงค์กู่จี – ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์

      

วันที่ 2

อนุสาวรีย์ลุงโฮ - อดีตทำเนียบประธานาธิบดี - ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - พิพิธภัณฑ์สงคราม - กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2 ต.ค.59

3 ต.ค.59

7,900

7,900

6,900

2,000

9 ต.ค.59

10 ต.ค.59

7,900

7,900

6,900

2,000

16 ต.ค.59

17 ต.ค.59

7,900

7,900

6,900

2,000

30 ต.ค.59

31 ต.ค.59

7,900

7,900

6,900

2,000

6 พ.ย.59

7 พ.ย.59

7,900

7,900

6,900

2,000

13 พ.ย.59

14 พ.ย.59

7,900

7,900

6,900

2,000

20 พ.ย.59

21 พ.ย.59

7,900

7,900

6,900

2,000

27 พ.ย.59

28 พ.ย.59

7,900

7,900

6,900

2,000

4 ธ.ค.59

5 ธ.ค.59

8,900

8,900

7,900

2,000

18 ธ.ค.59

19 ธ.ค.59

7,900

7,900

6,900

2,000

25 ธ.ค.59

26 ธ.ค.59

7,900

7,900

6,900

2,000

 

 

 Download  

 All Vietnam

  Home   

Visitors: 194,186