ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองสุดคุ้ม 9,555 3D2N By Nok Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เวียดนาม  ฮานอย ฮาลองสุดคุ้ม  3 วัน 2 คืน 

By Nok Air 

 

รหัสโปรแกรม : 015HAN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง

      

วันที่ 2

ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก

 

   

วันที่ 3

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ

 

  

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

 

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

 

พักเดียว

30 ก.ย.- 02 ต.ค.59

9,888 บาท

1,900 

07-09 ต.ค.59

28-30 ต.ค.59

19-21 ต.ค.59

24-26 ต.ค.59

9,555 บาท

1,900 

21-23 ต.ค.59

10,900 บาท

1,900 

04-06 พ.ย.59

11-13 พ.ย.59

18-20 พ.ย.59

25-27 พ.ย.59

30 พ.ย.-2 ธ.ค.59

9,555 บาท

1,900

2-4 ธ.ค.59

12,900 บาท

1,900 

7-9 ธ.ค.59

12-14 ธ.ค.59

16-18 ธ.ค.59

23-25 ธ.ค.59

26-28 ธ.ค.59

28-30 ธ.ค.59

9,888 บาท

1,900 

6-8 ม.ค.60

13-15 ม.ค.60

20-22 ม.ค.60

9,555 บาท

1,900 

8-10 ก.พ.60

12-14 ก.พ.60

17-19 ก.พ.60

24-26 ก.พ.60

9,555 บาท

1,900 

10-12 ก.พ.60

11,500 บาท

1,900 

10-12 มี.ค.60

17-19 มี.ค.60

24-26 มี.ค.60

9,555 บาท

1,900 

 

 

 Download  

 All Vietnam

  Home   

Visitors: 193,790