ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 9,999 3D2N By Nok Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เวียดนาม  ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง  3 วัน 2 คืน 

By Nok Air 

 

รหัสโปรแกรม : 001HAN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง

        

วันที่ 2

ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ

 

   

วันที่ 3

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

 

   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

30 ก.ย.59

2 ต.ค.59

9,999

9,999

8,999

2,500

3 ต.ค.59

5 ต.ค.59

9,999

9,999

8,999

2,500

10 ต.ค.59

12 ต.ค.59

9,999

9,999

8,999

2,500

14 ต.ค.59

16 ต.ค.59

9,999

9,999

8,999

2,500

17 ต.ค.59

19 ต.ค.59

9,999

9,999

8,999

2,500

31 ต.ค.59

2 พ.ย.59

9,999

9,999

8,999

2,500

7 พ.ย.59

9 พ.ย.59

9,999

9,999

8,999

2,500

11 พ.ย.59

13 พ.ย.59

9,999

9,999

8,999

2,500

14 พ.ย.59

16 พ.ย.59

9,999

9,999

8,999

2,500

18 พ.ย.59

20 พ.ย.59

9,999

9,999

8,999

2,500

21 พ.ย.59

23 พ.ย.59

9,999

9,999

8,999

2,500

28 พ.ย.59

30 พ.ย.59

9,999

9,999

8,999

2,500

2 ธ.ค.59

4 ธ.ค.59

10,999

10,999

9,999

2,500

19 ธ.ค.59

21 ธ.ค.59

9,999

9,999

8,999

2,500

23 ธ.ค.59

25 ธ.ค.59

9,999

9,999

8,999

2,500

26 ธ.ค.59

28 ธ.ค.59

9,999

9,999

8,999

2,500

 

 

 Download  

 All Vietnam

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 193,790