ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ ดิสนีย์ นั่งพีคแทรม 3D2N 18,900 By Cathay Pacific

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ ดิสนีย์ นั่งพีคแทรม

By Cathay Pacific (CX) 

 

รหัสโปรแกรม : 002IHKG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights

 

 

วันที่ 2

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

 

  

วันที่ 3

นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 

  

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

การเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01–03 ตุลาคม 59

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

18,900

18,900

17,900

5,000

15-17 ตุลาคม 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

22-24 ตุลาคม 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX709 (22.00-23.55)

22,900

22,900

21,900

5,000

23-25 ตุลาคม 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX709 (22.00-23.55)

22,900

22,900

21,900

5,000

28-30 ตุลาคม 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

29-31 ตุลาคม 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

04-06 พฤศจิกายน 59

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

11-13 พฤศจิกายน 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

18-20 พฤศจิกายน 59

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

25-27 พฤศจิกายน 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

16-18 ธันวาคม 59

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

17-19 ธันวาคม 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

23-25 ธันวาคม 59

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

22,900

22,900

21,900

6,000

24-26 ธันวาคม 59

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

22,900

22,900

21,900

6,000

29-31 ธันวาคม 59

*วันหยุดปีใหม่*

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

26,900

26,900

25,900

6,000

30 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60

*วันหยุดปีใหม่*

ขาไป    CX700 (08.25-12.10)
ขากลับ CX709 (22.00-23.55)

26,900

26,900

25,900

6,000

30 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60

*บัส 2 วันหยุดปีใหม่*

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX703 (20.00-21.55)

26,900

26,900

25,900

6,000

31 ธ.ค. 59 – 2 ม.ค. 60

*วันหยุดปีใหม่*

ขาไป    CX700 (08.25-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

26,900

26,900

25,900

6,000

1 – 3 มกราคม 60

*วันหยุดปีใหม่*

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX709 (22.00-23.55)

26,900

26,900

25,900

6,000

06-08 มกราคม 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

18,900

18,900

17,900

5,000

07-09 มกราคม 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

18,900

18,900

17,900

5,000

13-15 มกราคม 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

14-16 มกราคม 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

20-22 มกราคม 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

21-23 มกราคม 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

03-05 กุมภาพันธ์ 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

5,000

10-12 กุมภาพันธ์ 60

ขาไป    CX700 (08.25-12.10)

ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

22,900

22,900

21,900

6,000

11-13 กุมภาพันธ์ 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

22,900

22,900

21,900

6,000

17-19 กุมภาพันธ์ 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

18-20 กุมภาพันธ์ 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

24-26 กุมภาพันธ์ 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

03-05 มีนาคม 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

04-06 มีนาคม 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

10-12 มีนาคม 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

19,900

19,900

18,900

5,000

17-19 มีนาคม 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

20,900

20,900

19,900

5,000

18-20 มีนาคม 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

20,900

20,900

19,900

5,000

24-26 มีนาคม 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

20,900

20,900

19,900

5,000

25-27 มีนาคม 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

20,900

20,900

19,900

5,000

31 มี.ค. – 2 เม.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

20,900

20,900

19,900

5,000

 

 

 Download

 ALL Hong Kong 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186