ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N 16,900 By HONG KONG AIRLINES

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

By HONG KONG AIRLINES (HX) 

 

รหัสโปรแกรม : 002IHKG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น

 

 

วันที่ 2

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

 

  

วันที่ 3

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน – ตลาดกงเป่ย

 

  

วันที่ 4

VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 
 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

22 - 25 ต.ค. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

18,900

18,900

17,900

3,500

27 - 30 ต.ค. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

05 - 08 พ.ย. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

12 – 15 พ.ย. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

19 – 22 พ.ย. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

26 – 29 พ.ย. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

01 – 04 ธ.ค. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

17,900

17,900

16,900

3,500

03 – 06 ธ.ค. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

19,900

19,900

18,900

3,500

09 – 12 ธ.ค. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

19,900

19,900

18,900

3,500

10 – 13 ธ.ค. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

19,900

19,900

18,900

3,500

17 – 20 ธ.ค. 59

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

17,900

17,900

16,900

3,500

30 ธ.ค. 59 – 2 ม.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

21,900

21,900

20,900

3,500

14 – 17 ม.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

11 – 14 ก.พ. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

18,900

18,900

17,900

3,500

16 - 19 ก.พ. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

18 – 21 ก.พ. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

23 – 26 ก.พ. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

25 – 28 ก.พ. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

02 – 05 มี.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

04 – 07 มี.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

09 – 12 มี.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

11 –14 มี.ค. 60 (BUS2)

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

16,900

16,900

15,900

3,500

11 -14 มี.ค. 60 (BUS 1)

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

16,900

16,900

15,900

3,500

16 – 19 มี.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

17,900

17,900

16,900

3,500

18 – 21 มี.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

17,900

17,900

16,900

3,500

23 – 26 มี.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

17,900

17,900

16,900

3,500

25 – 28 มี.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

17,900

17,900

16,900

3,500

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (22.10-00.10)

17,900

17,900

16,900

3,500

 

 Download

 ALL Hong Kong 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,187