ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ชมทะเลทรายมุยเน่ 3D2N 6,666 By Thai Lion Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ชมทะเลทรายมุยเน่  3 วัน 2 คืน 

By Thai Lion Air 

 

รหัสโปรแกรม : 059SGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่

    

วันที่ 2

มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

 

 

วันที่ 3

โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

 

  

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

02-04 ธ.ค.59

9,999

9,999

2,500

03-05 ธ.ค.59

10,999

10,999

3,500

09-11 ธ.ค.59

10,999

10,999

3,500

10-12 ธ.ค.59

10,999

10,999

3,500

15-17 ธ.ค.59

7,777

7,777

2,500

16-18 ธ.ค.59

8,888

8,888

2,500

17-19 ธ.ค.59

8,888

8,888

2,500

19-21 ธ.ค.59

6,666

6,666

2,500

23-25 ธ.ค.59

8,888

8,888

2,500

24-26 ธ.ค.59

8,888

8,888

2,500

30 ธ.ค.59-01 ม.ค.60

10,999

10,999

3,500

31 ธ.ค.59-02 ม.ค.60

10,999

10,999

3,500

06-08 ม.ค.60

8,888

8,888

2,500

07-09 ม.ค.60

8,888

8,888

2,500

09-11 ม.ค.60

6,666

6,666

2,500

12-14 ม.ค.60

7,777

7,777

2,500

13-15 ม.ค.60

8,888

8,888

2,500

14-16 ม.ค.60

8,888

8,888

2,500

20-22 ม.ค.60

8,888

8,888

2,500

21-23 ม.ค.60

8,888

8,888

2,500

23-25 ม.ค.60

7,777

7,777

2,500

27-29 ม.ค.60

8,888

8,888

2,500

28-30 ม.ค.60

8,888

8,888

2,500

01-03 ก.พ.60

6,666

6,666

2,500

03-05 ก.พ.60

8,888

8,888

2,500

04-06 ก.พ.60

8,888

8,888

2,500

10-12 ก.พ.60

10,999

10,999

3,500

11-13 ก.พ.60

10,999

10,999

3,500

17-19 ก.พ.60

8,888

8,888

2,500

18-20 ก.พ.60

8,888

8,888

2,500

19-21 ก.พ.60

7,777

7,777

2,500

24-26 ก.พ.60

8,888

8,888

2,500

25-27 ก.พ.60

8,888

8,888

2,500

03-05 มี.ค.60

8,888

8,888

2,500

04-06 มี.ค.60

8,888

8,888

2,500

06-08 มี.ค.60

6,666

6,666

2,500

08-10 มี.ค.60

7,777

7,777

2,500

10-12 มี.ค.60

8,888

8,888

2,500

11-13 มี.ค.60

8,888

8,888

2,500

17-19 มี.ค.60

8,888

8,888

2,500

18-20 มี.ค.60

8,888

8,888

2,500

24-26 มี.ค.60

8,888

8,888

2,500

25-27 มี.ค.60

8,888

8,888

2,500

29-31 มี.ค.60

6,666

6,666

2,500

 

 Download  

 All Vietnam

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186