ทัวร์จีน ต้าเหลียน ฮาร์บิ้นชมเทศกาลน้ำแข็ง 7D5N 32,888 By NOK SCOOT

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์จีน ต้าเหลียน ฮาร์บิ้นชมเทศกาลน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน  

By NOK SCOOT

 

รหัสโปรแกรม : 016DLC

 

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง

 

วันที่ 2

สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน-จัตุรัสชิงไห่-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ถนนปิงไห่

 

     

วันที่ 3

ต้าเหลียน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาลโคมไฟ   น้ำแข็ง (Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)

        

วันที่ 4

โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-ฮาร์บิ้น-ฉางชุน

        
วันที่ 5  ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)-ฉางชุน-เสิ่นหยาง
     
วันที่ 6 พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-เสิ่นหยาง-ต้าเหลียน
   
วันที่ 7 ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง
 

กำหนดการเดินทาง : 2559

กำหนดการเดินทาง

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

วันที่  19-25 ธันวาคม 2559

วันที่  09-15 / 16-22 มกราคม 2560

วันที่  13-19 / 20-26 กุมภาพันธ์ 2560

         27 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2560

32,888 บาท

5,500  บาท

วันที่  26 ธันวาคม 2559-01 มกราคม 2560

34,888 บาท

5,500  บาท

 Download

 All China 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186