ทัวร์สิงคโปร์ สัมผัสความสนุกสุดขั้ว ช้อปปิ้งเต็มที่ 3D2N 12,900 By JETSTAR

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์สิงคโปร์สัมผัสความสนุกสุดขั้ว ช้อปปิ้งเต็มที่

ByJETSTAR (3K) 

 

รหัสโปรแกรม : 003SIN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light

 

 

วันที่ 2

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย

 

  

วันที่ 4

Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ 

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2560

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

06-08 มกราคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

07-09 มกราคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

13-15 มกราคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

14-16 มกราคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

20-22 มกราคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

21-23 มกราคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

28-30 มกราคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

03-05 กุมพาพันธ์ 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

11-13 กุมพาพันธ์ 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

17-19 กุมพาพันธ์ 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

18-20 กุมพาพันธ์ 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

24-26 กุมพาพันธ์ 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

25-27 กุมพาพันธ์ 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

03-05 มีนาคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

04-06 มีนาคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

10-12 มีนาคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

11-13 มีนาคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

17-19 มีนาคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

18-20 มีนาคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

24-26 มีนาคม 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

31 มี.ค.–02 เม.ย. 2560

12,900

12,900

12,900

5,000

 

 Download

 ALL Singapore 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186