ทัวร์ยุโรป 4 ประเทศ เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7D4N 43,900 By Emirates Airlines

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์ยุโรป 4 ประเทศ เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี7 วัน 4 คืน 

By Emirates Airlines

 

รหัสโปรแกรม : 002PRG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

 

    

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก 

 

      

วันที่ 3

ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – ช้อปปิ้ง

 

    

วันที่ 4 ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา
           
วันที่ 5  บราติสลาวา – พาร์นดอร์ฟ เอ๊าท์เล็ต – บูดาเปสต์ – ล่องเรือ
     
วันที่ 6 บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ– สนามบิน 
     
วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
    

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีนาคม : 8 – 14, 14 – 20, 22 – 28, 27 มี.ค. – 2 เม.ย.,30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2560

43,900.-

3,900.-

 
 

 Download

 All Europe

  Home 

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186