ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ โตเกียว โอซาก้า 2 เมือง 6D3N 36,900 By Air Asia

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ โตเกียว โอซาก้า 2 เมือง

By Air AsiaX (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 003NRT

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

 

วันที่ 2

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ชมซากุระ สวนอูเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 

  

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 

  

วันที่ 4

หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน

 

 

วันที่ 5

นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ
   
วันที่ 6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

21 – 26 มีนาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

22 – 27 มีนาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

23 – 28 มีนาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

24 – 29 มีนาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

25 – 30 มีนาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

26 – 31 มีนาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

04 – 09 เมษายน 2560

37,900

37,900

37,900

8,000

10 – 15 เมษายน 2560

49,900

49,900

49,900

8,000

13 – 18 เมษายน 2560

49,900

49,900

49,900

8,000

14 – 19 เมษายน 2560

49,900

49,900

49,900

8,000

18 - 23 เมษายน 2560

36,900

36,900

36,900

8,000

19 – 24 เมษายน 2560

36,900

36,900

36,900

8,000

25 - 30 เมษายน 2560

36,900

36,900

36,900

8,000

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560

37,900

37,900

37,900

8,000

 

 

 Download

  All japan  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186