ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ 5D3N 29,900 By Air Asia

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ

By Air AsiaX (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 002NRT

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

 

วันที่ 2

นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

 

  

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 

  

วันที่ 4

ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ –วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ

 

  

วันที่ 5

กรุงเทพฯ
   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

22 – 26 มีนาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23 – 27 มีนาคม 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

24 – 28 มีนาคม 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

25 – 29 มีนาคม 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

26 – 30 มีนาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

27 – 31 มีนาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

01 – 05 เมษายน 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

02 – 06 เมษายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

03 – 07 เมษายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

04 - 08 เมษายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

05 – 09 เมษายน 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

11 - 15 เมษายน 2560

45,900

45,900

45,900

8,000

12 – 16 เมษายน 2560

45,900

45,900

45,900

8,000

13 – 17 เมษายน 2560

45,900

45,900

45,900

8,000

14 – 18 เมษายน 2560

45,900

45,900

45,900

8,000

15 – 19 เมษายน 2560

37,900

37,900

37,900

8,000

19 – 23 เมษายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

20 – 24 เมษายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

21 – 25 เมษายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

22 – 26 เมษายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

26 – 30 เมษายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

 

 

 Download

  All japan  

  Home   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 194,186