ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระบาน ช้อปปิ้งสุดคุ้ม 5D3N 32,900 By Air Asia

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระบาน ช้อปปิ้งสุดคุ้ม

By Air AsiaX (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 003NRT

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

 

วันที่ 2

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

 

  

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ

 

  

วันที่ 4

ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ   คาเนะ – ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ

 

  

วันที่ 5

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

21 – 25 มีนาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

22 – 26 มีนาคม 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

23 – 27 มีนาคม 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

24 – 28 มีนาคม 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

25 – 29 มีนาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

26 – 30 มีนาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

27 – 31 มีนาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

01 – 05 เมษายน 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

02 – 06 เมษายน 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

03 – 07 เมษายน 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

04 – 08 เมษายน 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

05 – 09 เมษายน 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

 

 

 Download

  All japan  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 193,790