ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ เซินเจิ้น มาเก๊า ครบรส แจกเป้ 4D3N 15,900 By CATHAY PACIFIC

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น มาเก๊าครบรส แจกเป้  

By CATHAY PACIFIC(CX) 

 

รหัสโปรแกรม : 003HKG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น

 

 

วันที่ 2

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – ตลาดกงเป่ย

 

  

วันที่ 3

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน 

 

  

วันที่ 4

VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

 

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

02 – 05 มี.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

04 - 07 มี.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

11 - 14 มี.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

16 - 19 มี.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

18 - 21 มี.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

23 - 26 มี.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

25 - 28 มี.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

01 – 04 เม.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

06 - 09 เม.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

4,500

08 - 11 เม.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

4,500

13 - 16 เม.ย. 60

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

21,900

21,900

20,900

4,500

14 - 17 เม.ย. 60
(บัส 1)

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

21,900

21,900

20,900

4,500

14 - 17 เม.ย. 60
(บัส 2)

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

21,900

21,900

20,900

4,500

15 - 18 เม.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

19,900

19,900

18,900

4,500

20 - 23 เม.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

22 - 25 เม.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

06 – 09 พ.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

11 - 14 พ.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

18 - 21 พ.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,900

16,900

15,900

4,500

20 - 23 พ.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

25 - 28 พ.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

27 - 30 พ.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

01 – 04 มิ.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

03 – 06 มิ.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

08 – 11 มิ.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

10 – 13 มิ.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

15 – 18 มิ.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

17 - 20 มิ.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

22 - 25 มิ.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

24 - 27 มิ.ย. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 60

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,900

15,900

14,900

4,500


 

 

 Download

 ALL Hong Kong 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186