ทัวร์เกาหลี ชอปปิ้ง ชมซากุระ ตามรอยซีรี่ 5D3N 15,777 By AIR ASIA X

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เกาหลี ชอปปิ้ง ชมซากุระ ตามรอยซีรี่

By Air Asia X (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 003ICN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน

 

วันที่ 2

โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA - COSMETIC OUTLET – สวนสนุก LOTTE WORLD - ตึก LOTTE TOWER - รร.โซล

 

  

วันที่ 3

น้ำมันสน– ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - TRICK EYE & ICE MUSEUM - ถนนฮงแด - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล

 

  

วันที่ 4

ชมซากุระถนนยออีโด - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์ - มาร์เก็ต – ONE MOUNT (*SNOW PARK) - PAJU OUTLET

 

      

วันที่ 5

สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 – 05 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

02 – 06 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

03 – 07 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

04 – 08 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

05 – 09 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

10 – 14 เมษายน 2560

24,777

24,777

24,777

5,000

11 – 15 เมษายน 2560

25,777

25,777

25,777

5,000

15 – 19 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

16 – 20 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

17 – 21 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

18 – 22 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

19 – 23 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

20 – 24 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

21 – 25 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

22 – 26 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

23 – 27 เมษายน 2560

17,777

17,777

17,777

5,000

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2560

19,777

19,777

19,777

5,000

11 – 15 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

12 – 16 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

13 – 17 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

18 – 22 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

19 – 23 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

20 – 24 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

25 – 29 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

26 – 30 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

27 – 31 พฤษภาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

02 – 06 มิถุนายน 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

03 – 07 มิถุนายน 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

09 – 13 มิถุนายน 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

10 – 14 มิถุนายน 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

16 – 20 มิถุนายน 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

17 – 21 มิถุนายน 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

23 – 27 มิถุนายน 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

24 – 28 มิถุนายน 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2560

15,777

15,777

15,777

5,000

 

 

 Download

 All Korea  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186