ทัวร์เกาหลี เที่ยวสนุก ชอปปิ้ง ครบสุดคุ้ม 5D3N 14,900 By AIR ASIA X

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เกาหลี  เที่ยวสนุก ชอปปิ้ง ครบสุดคุ้ม

By Air Asia X (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 003ICN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

วันที่ 2

เกาหลีใต้ - ONE MOUNT (SNOW PARK)* - ถ้ำควังมยอง – ป้อมปราการฮวาชอง

 

  

วันที่ 3

เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND– โสมเกาหลี - คอสเมติค - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - หอคอยโซลทาวเวอร์

 

  

วันที่ 4

น้ำมันสน – ฮ็อตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ฮงอิก - พลอยอะเมทิส - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล

 

  

วันที่ 5

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 – 05 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

02 – 06 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

03 – 07 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

04 – 08 พฤษภาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

05 – 09 พฤษภาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

06 – 10 พฤษภาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

07 – 11 พฤษภาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

08 – 12 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

09 – 13 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

10 – 14 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

11 – 15 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

12 – 16 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

13 – 17 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

14 – 18 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

15 – 19 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

16 – 20 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

17 – 21 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

18 – 22 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

19 – 23 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

20 – 24 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

21 – 25 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

22 – 26 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

23 – 27 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

24 – 28 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

25 – 29 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

26 – 30 พฤษภาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

27 – 31 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

01 – 05 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

02 – 06 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

03 – 07 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

04 – 08 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

05 – 09 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

06 – 10 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

07 – 11 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

08 – 12 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

09 – 13 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

10 – 14 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

11 – 15 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

12 – 16 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

13 – 17 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

14 – 18 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

15 – 19 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

16 – 20 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

17 – 21 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

18 – 22 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

19 – 23 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

20 – 24 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

21 – 25 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

22 – 26 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

23 – 27 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

24 – 28 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

25 – 29 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

26 – 30 มิถุนายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,000

 

 

 Download

 All Korea  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 193,790