ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ชมทะเลทรายมุยเน่ สุดคุ้ม 3D2N 6,999 By Thai Lion Air

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ชมทะเลทรายมุยเน่ สุดคุ้ม3 วัน 2 คืน 

By Thai Lion Air 

 

รหัสโปรแกรม : 059SGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่

    

วันที่ 2

มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

 

 

วันที่ 3

โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

 

  

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

29-31 มี.ค.60

6,999

6,999

2,500

01-03 เม.ย.60

8,888

8,888

2,500

03-05 เม.ย.60

7,777

7,777

2,500

07-09 เม.ย.60

8,888

8,888

2,500

08-10 เม.ย.60

8,888

8,888

2,500

12-14 เม.ย.60

10,999

10,999

3,500

14-16 เม.ย.60

10,999

10,999

3,500

15-17 เม.ย.60

10,999

10,999

3,500

19-21 เม.ย.60

7,777

7,777

2,500

21-23 เม.ย.60

8,888

8,888

2,500

22-24 เม.ย.60

8,888

8,888

2,500

24-26 เม.ย.60

7,777

7,777

2,500

26-28 เม.ย.60

7,777

7,777

2,500

28-30 เม.ย.60

8,888

8,888

2,500

29 เม.ย.-01 พ.ค.60

10,999

10,999

3,500

05-07 พ.ค.60

10,999

10,999

3,500

06-08 พ.ค.60

9,999

9,999

2,500

08-10 พ.ค.60

9,999

9,999

2,500

10-12 พ.ค.60

9,999

9,999

2,500

12-14 พ.ค.60

10,999

10,999

3,500

13-15 พ.ค.60

9,999

9,999

2,500

15-17 พ.ค.60

7,777

7,777

2,500

17-19 พ.ค.60

7,777

7,777

2,500

19-21 พ.ค.60

8,888

8,888

2,500

20-22 พ.ค.60

8,888

8,888

2,500

24-26 พ.ค.60

7,777

7,777

2,500

26-28 พ.ค.60

8,888

8,888

2,500

27-29 พ.ค.60

8,888

8,888

2,500

02-04 มิ.ย.60

8,888

8,888

2,500

03-05 มิ.ย.60

8,888

8,888

2,500

05-07 มิ.ย.60

7,777

7,777

2,500

09-11 มิ.ย.60

8,888

8,888

2,500

10-12 มิ.ย.60

8,888

8,888

2,500

12-14 มิ.ย.60

7,777

7,777

2,500

16-18 มิ.ย.60

8,888

8,888

2,500

17-19 มิ.ย.60

8,888

8,888

2,500

23-25 มิ.ย.60

8,888

8,888

2,500

24-26 มิ.ย.60

8,888

8,888

2,500

 

 Download  

 All Vietnam

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186