ทัวร์พม่า อิ่มบุญ ไหว้พระ ย่างกุ้ง หงสาวดี 3D2N 12,900 By Thai Lion Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์พม่า อิ่มบุญ ไหว้พระ ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน 

By Thai Lion Air 

 

รหัสโปรแกรม : 001RGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน

       

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 

  

วันที่ 3

ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

 

   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  


เดินทาง

กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

31 มี.ค.60

2 เม.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

1 เม.ย.60

3 เม.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

6 เม.ย.60

8 เม.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

7 เม.ย.60

9 เม.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

8 เม.ย.60

10 เม.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

12 เม.ย.60

14 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

4,000

13 เม.ย.60

15 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

4,000

14 เม.ย.60

16 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

4,000

15 เม.ย.60

17 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

4,000

21 เม.ย.60

23 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

4,000

22 เม.ย.60

24 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

4,000

28 เม.ย.60

30 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

4,000

29 เม.ย.60

1 พ.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

5 พ.ค.60

7 พ.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

6 พ.ค.60

8 พ.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

10 พ.ค.60

12 พ.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

11 พ.ค.60

13 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

12 พ.ค.60

14 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

13 พ.ค.60

15 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

19 พ.ค.60

21 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

20 พ.ค.60

22 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

26 พ.ค.60

28 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

27 พ.ค.60

29 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

2 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

3 มิ.ย.60

5 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

9 มิ.ย.60

11 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

10 มิ.ย.60

12 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

16 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

17 มิ.ย.60

19 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

23 มิ.ย.60

25 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

24 มิ.ย.60

26 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

1 ก.ค.60

3 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

7 ก.ค.60

9 ก.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

9 ก.ค.60

11 ก.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

14 ก.ค.60

16 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

15 ก.ค.60

17 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

21 ก.ค.60

23 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

22 ก.ค.60

24 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

28 ก.ค.60

30 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

29 ก.ค.60

31 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

4 ส.ค.60

6 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

5 ส.ค.60

7 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

11 ส.ค.60

13 ส.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

12 ส.ค.60

14 ส.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

13 ส.ค.60

15 ส.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

18 ส.ค.60

20 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

19 ส.ค.60

21 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

25 ส.ค.60

27 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

26 ส.ค.60

28 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

1 ก.ย.60

3 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

2 ก.ย.60

4 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

8 ก.ย.60

10 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

9 ก.ย.60

11 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

15 ก.ย.60

17 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

16 ก.ย.60

18 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

23 ก.ย.60

25 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

 

 Download  

 All Myanmar  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,187