ทัวร์พม่า ไหว้พระ ย่างกุ้ง หงสาวดี อิ่มบุญคุ้มราคา 4D3N 12,900 By Thai Lion Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์พม่า ไหว้พระ ย่างกุ้ง หงสาวดี อิ่มบุญคุ้มราคา  4 วัน 3 คืน 

By Thai Lion Air

 

รหัสโปรแกรม : 001RGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - พระนอนตาหวาน - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา

      

วันที่ 2

หงสาวดี - พระสุพรรณกัลยา - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน

 

 

วันที่ 3

พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - เทพทันใจ - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 

 

วันที่ 4

ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

เดินทาง

กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

6 เม.ย.60

9 เม.ย.60

13,900

13,500

12,900

3,500

12 เม.ย.60

15 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

3,500

13 เม.ย.60

16 เม.ย.60

14,900

14,500

13,900

3,500

28 เม.ย.60

1 พ.ค.60

14,900

14,500

13,900

3,500

4 พ.ค.60

7 พ.ค.60

13,900

13,500

12,900

3,500

11 พ.ค.60

14 พ.ค.60

13,900

13,500

12,900

3,500

25 พ.ค.60

28 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

3,500

8 มิ.ย.60

11 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

3,500

22 มิ.ย.60

25 มิ.ย.60

12,900

12,500

11,900

3,500

6 ก.ค.60

9 ก.ค.60

13,900

13,500

12,900

3,500

7 ก.ค.60

10 ก.ค.60

14,900

14,500

13,900

3,500

27 ก.ค.60

30 ก.ค.60

12,900

12,500

11,900

3,500

10 ส.ค.60

13 ส.ค.60

13,900

13,500

12,900

3,500

11 ส.ค.60

14 ส.ค.60

14,900

14,500

13,900

3,500

24 ส.ค.60

27 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

3,500

7 ก.ย.60

10 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

3,500

28 ก.ย.60

1 ต.ค.60

12,900

12,500

11,900

3,500

12 ต.ค.60

15 ต.ค.60

12,900

12,500

11,900

3,500

19 ต.ค.60

22 ต.ค.60

12,900

12,500

11,900

3,500

20 ต.ค.60

23 ต.ค.60

14,900

14,500

13,900

3,500

22 ต.ค.60

25 ต.ค.60

13,900

13,500

12,900

3,500

 

 

 Download  

 All Myanmar  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,187