ทัวร์พม่า คุ้มๆอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N 10,900 By Thai Lion Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์พม่า คุ้มๆอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน    3 วัน 2 คืน 

By Thai Lion Air 

 

รหัสโปรแกรม : 001RGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน

    

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ๊คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 

   

วันที่ 3

ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

 

   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

 

เดินทาง

กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

7 เม.ย.60

9 เม.ย.60

11,900

11,500

10,900

3,000

 

6 พ.ค.60

8 พ.ค.60

11,900

11,500

10,900

3,000

 

19 พ.ค.60

21 พ.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

 

20 พ.ค.60

22 พ.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

 

27 พ.ค.60

29 พ.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

 

2 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

10,900

10,500

9,900

3,000

16 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

10,900

10,500

9,900

3,000

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

11,900

11,500

10,900

3,000

1 ก.ค.60

3 ก.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

11,900

11,500

10,900

3,000

14 ก.ค.60

16 ก.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

21 ก.ค.60

23 ก.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

4 ส.ค.60

6 ส.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

18 ส.ค.60

20 ส.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

1 ก.ย.60

3 ก.ย.60

10,900

10,500

9,900

3,000

15 ก.ย.60

17 ก.ย.60

10,900

10,500

9,900

3,000

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

10,900

10,500

9,900

3,000

6 ต.ค.60

8 ต.ค.60

10,900

10,500

9,900

3,000

21 ต.ค.60

23 ต.ค.60

12,900

12,500

11,900

3,000

22 ต.ค.60

24 ต.ค.60

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 Download  

 All Myanmar  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186