ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ บินไม่เหนื่อย 4D3N 24,900 By Thai Air Asia

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์บินไม่เหนื่อย  4วัน3คืน 

By Air Asia 

 

รหัสโปรแกรม : 001MAL

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - เขามัณฑะเลย์

      

วันที่ 2

มัณฑะเลย์ - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด

 

 

วันที่ 3

พุกาม - เฮโฮ - รัฐฉาน - ทะเลสาบอินเล - วัดพองดออู - ชมสวนเกษตรลอยน้ำ - หมู่บ้านทอผ้าอินปอ - วัดแมวลอดห่วง

 

 

วันที่ 4

เฮโฮ - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - เจดีย์เก๊ามูดอว์ - พระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

 

เดินทาง

กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14 เม.ย.60

17 เม.ย.60

26,900

26,500

25,900

5,000

4 พ.ค.60

7 พ.ค.60

24,900

24,500

23,900

5,000

10 พ.ค.60

13 พ.ค.60

24,900

24,500

23,900

5,000

25 พ.ค.60

28 พ.ค.60

24,900

24,500

23,900

5,000

7 ก.ค.60

10 ก.ค.60

26,900

26,500

25,900

5,000

27 ก.ค.60

30 ก.ค.60

24,900

24,500

23,900

5,000

11 ส.ค.60

14 ส.ค.60

26,900

26,500

25,900

5,000

31 ส.ค.60

3 ก.ย.60

24,900

24,500

23,900

5,000

14 ก.ย.60

17 ก.ย.60

24,900

24,500

23,900

5,000

28 ก.ย.60

1 ต.ค.60

24,900

24,500

23,900

5,000

 

 Download  

 All Myanmar  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186