ทัวร์กัมพูชา ชมมรดกโลกนครวัด นครธม เสียมเรียบ 3D2N 10,900 By Thai Air Asia

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์กัมพูชา ชมมรดกโลกนครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน 

By Thai Air Asia 

 

รหัสโปรแกรม : 001REP

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา

       

วันที่ 2

นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี - ไนท์มาร์เก็ต

 

 

วันที่ 3

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

 

    

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

เริ่ม

กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

29 เม.ย.60

1 พ.ค.60

12,900

12,500

11,900

2,000

5 พ.ค.60

7 พ.ค.60

11,900

11,500

10,900

2,000

12 พ.ค.60

14 พ.ค.60

10,900

10,500

9,900

2,000

26 พ.ค.60

28 พ.ค.60

10,900

10,500

9,900

2,000

2 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

10,900

10,500

9,900

2,000

16 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

10,900

10,500

9,900

2,000

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

10,900

10,500

9,900

2,000

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

10,900

10,500

9,900

2,000

14 ก.ค.60

16 ก.ค.60

10,900

10,500

9,900

2,000

28 ก.ค.60

30 ก.ค.60

10,900

10,500

9,900

2,000

11 ส.ค.60

13 ส.ค.60

11,900

11,500

10,900

2,000

12 ส.ค.60

14 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

2,000

25 ส.ค.60

27 ส.ค.60

10,900

10,500

9,900

2,000

8 ก.ย.60

10 ก.ย.60

10,900

10,500

9,900

2,000

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

10,900

10,500

9,900

2,000

 

 Download  

 All Cambodia  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,187