ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งพร้อมคล้องกุญแจที่โซลทาวเวอร์ 5D3N 16,900 By Air Asia X

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งพร้อมคล้องกุญแจที่โซลทาวเวอร์

By Air Asia X (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 002ICN

 

วันที่ 1

กรุงเทพ - อินชอน

 

วันที่ 2

อินชอน - เกาะนามิ - ปั่น Rail Bike – Ansan Starlight

 

  

วันที่ 3

โรงเรียนกิมจิ +ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี Cosmetic Shop – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก

 

  

วันที่ 4

พระราชวังเคียงบ็อค - โซลทาวเวอร์ -น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส- วัดโซเกชา -Duty Free - คลองชองเกชอน  - ตลาดเมียงดง

 

      

วันที่ 5

ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ
   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

กำหนดวันเดินทาง: พฤษภาคม 60
02-06/09-13/10-14/11-15/12-16
13-17/16-20/17-21/18-22/19-23
20-24/23-27/24-28/25-29/26-30
27-31/30 พ.ค.-03 มิ.ย.60
31 พ.ค.-04 มิ.ย.60

16,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900

กำหนดวันเดินทาง: พฤษภาคม 60

03-07/04-08/05-09/06-10 พ.ค.60

18,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

5,900

 
 

 

 Download

 All Korea  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186