ทัวร์กัมพูชา เที่ยวมรดกโลกนครวัด พนมเปญ เสียมเรียบครบรส 3D2N 14,900 By Bangkok Airways

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์กัมพูชาเนครวัดพนมเปญเสียมเรียบครบรส3วัน2คืน 

By Bangkok Airways 

 

รหัสโปรแกรม : 002REP

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม

       

วันที่ 2

พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ -  ชมโชว์ระบำอัปสรา

 

 

วันที่ 3

ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

 

    

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

กำหนดการเดินทาง เมษายน 2560

วันที่ 13-15 เม.ย. 60

19,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 14-16 เม.ย. 60

19,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 15-17 เม.ย. 60

19,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 21-23 เม.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 22-24 เม.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 28-30 เม.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 29 เม.ย.-01 พ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม 2560

วันที่ 05-07 พ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 06-08 พ.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 10-12 พ.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 12-14 พ.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 13-15 พ.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 19-21 พ.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 20-22 พ.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 26-28 พ.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 27-29 พ.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 2560

วันที่ 02-04 มิ.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 03-05 มิ.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 09-11 มิ.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 10-12 มิ.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 16-18 มิ.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 17-19 มิ.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 23-25 มิ.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 24-26 มิ.ย. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 60

14,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

 

 Download  

 All Cambodia  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186