ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ครบรสคุ้มราคา 4D3N 12,999 By Cathay Pacific

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ครบรสคุ้มราคา

By Cathay Pacific (CX) 

 

รหัสโปรแกรม : 003HKG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น

 

 

วันที่ 2

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

 

  

วันที่ 3

ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่

 

  

วันที่ 4

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

20 – 23 เมษายน 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

21 – 24 เมษายน 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

12 – 15 พฤษภาคม 2560

12,999

12,999

12,999

3,500

26 – 29 พฤษภาคม 2560

12,999

12,999

12,999

3,500

14 – 17 กรกฎาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

21 – 24 กรกฎาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

04 – 07 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

18 – 21 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

25 - 28 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

01 – 04 กันยายน 2560

12,999

12,999

12,999

3,500

15 - 18 กันยายน 2560

12,999

12,999

12,999

3,500

13 – 16 ตุลาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

27 – 30 ตุลาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

 

 Download

 ALL Hong Kong 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186