ทัวร์ฮ่องกง ครบสุดๆ ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N 14,999 By Cathay Pacific

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ฮ่องกง ครบสุดๆ ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

By Cathay Pacific (CX) 

 

รหัสโปรแกรม : 003HKG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์– เซินเจิ้น

 

 

วันที่ 2

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – ตลาดกงเป่ย

 

  

วันที่ 3

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน -หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO

 

  

วันที่ 4

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01–04 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

14,999

14,999

14,999

3,500

06–09 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

17,999

17,999

17,999

3,500

13–16 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

15–18 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

20–23 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

22-25 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

27-30 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

29 ก.ค.-01 ส.ค. 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

03-06 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

05-08 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

10-13 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

17,999

17,999

17,999

3,500

12-15 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

17,999

17,999

17,999

3,500

17-20 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

19-22 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

24-27 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

26-29 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

31 ส.ค.-03 ก.ย. 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

02-05 กันยายน 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

14,999

14,999

14,999

3,500

09-12 กันยายน 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

14,999

14,999

14,999

3,500

16-19 กันยายน 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

14,999

14,999

14,999

3,500

23-26 กันยายน 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

14,999

14,999

14,999

3,500

30 ก.ย.-03 ต.ค.2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

14,999

14,999

14,999

3,500

07-10 ตุลาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,999

16,999

16,999

3,500

13-16 ตุลาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,999

16,999

16,999

3,500

20-23 ตุลาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

18,999

18,999

18,999

3,500

21-24 ตุลาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

18,999

18,999

18,999

3,500

27-30 ตุลาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,999

16,999

16,999

3,500

28-31 ตุลาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

16,999

16,999

16,999

3,500

 

 

 

 Download

 ALL Hong Kong 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186