ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ลันเตา นั่งรถรางพีคแทรมสุดเพลิน 3D2N 15,999 By Cathay Pacific

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระใหญ่ลันเตา นั่งรถรางพีคแทรม

By Cathay Pacific (CX) 

 

รหัสโปรแกรม : 003HKG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - A Symphony of Lights

 

  

วันที่ 2

นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอู - เลดี้มาร์เก็ต

 

  

วันที่ 3

ช้อปปิ้งย่านนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

 

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01-03 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,999

16,999

15,999

5,000

15-17 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,999

16,999

15,999

5,000

22-24 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,999

16,999

15,999

5,000

29-31 กรกฎาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,999

16,999

15,999

5,000

05-07 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,999

16,999

15,999

5,000

19-21 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,999

16,999

15,999

5,000

26-28 สิงหาคม 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,999

16,999

15,999

5,000

02-04 กันยายน 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

15,999

15,999

14,999

5,000

09-11 กันยายน 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

15,999

15,999

14,999

5,000

16-18 กันยายน 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

15,999

15,999

14,999

5,000

23-25 กันยายน 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

15,999

15,999

14,999

5,000

30 ก.ย.-02 ต.ค. 2560

ขาไป    CX616 (06.40-10.30)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

15,999

15,999

14,999

5,000

 

 

 Download

 ALL Hong Kong 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186