ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเมืองเก่าเกียวโต นารา โอซาก้า 5D3N 25,900 By Air AsiaX

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเมืองเก่าเกียวโต นารา โอซาก้า

By Air AsiaX (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 003KIX

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

 

วันที่ 2

โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช๊อปปิ้งชินไซบาชิ

 

  

วันที่ 3

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

 

  

วันที่ 4

นารา – วัดโทไดจิ – ริงกุเอ้าท์เลท – จัสโก้อิออน – สนามบินคันไซ  

 

  

วันที่ 5

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
   

  

กำหนดการเดินทาง : 255

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

ราคาไม่รวมตั๋ว

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 60

29,900

29,900

26,900

7,900

23,900

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 60

30,900

30,900

27,900

7,900

22,900

17 – 21 พฤษภาคม 2560

25,900

25,900

22,900

7,900

19,900

24 – 28 พฤษภาคม 2560

25,900

25,900

22,900

7,900

19,900

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 60

25,900

25,900

22,900

7,900

19,900

07 – 11 มิถุนายน 2560

25,900

25,900

22,900

7,900

19,900

14 – 18 มิถุนายน 2560

25,900

25,900

22,900

7,900

19,900

21 – 25 มิถุนายน 2560

25,900

25,900

22,900

7,900

19,900

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 60

25,900

25,900

22,900

7,900

19,900

*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท / ท่าน ***

  

 

 Download

  All japan  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186