ทัวร์ฮ่องกง ลดกระหน่ำทั้งเกาะพร้อมขอพรวัดแชกงหมิว 3D2N 12,999 By Cathay Pacific

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์ฮ่องก งลดกระหน่ำทั้งเกาะพร้อมขอพรวัดแชกงหมิว

By Cathay Pacific (CX) 

 

รหัสโปรแกรม : 003HKG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

 

  

วันที่ 2

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – พระใหญ่วัดโปว่หลิน – CITYGATE OUTLET

 

  

วันที่ 3

ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 - 03 กรกฎาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

15 - 17 กรกฎาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

22 - 24 กรกฎาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

29 - 31 กรกฎาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

05 – 07 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

19 – 21 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

25 - 27 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

26 - 28 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,999

3,500

02 – 04 กันยายน 2560

12,999

12,999

12,999

3,500

08 - 10 กันยายน 2560

12,999

12,999

12,999

3,500

16 - 18 กันยายน 2560

12,999

12,999

12,999

3,500

23 - 25 กันยายน 2560

12,999

12,999

12,999

3,500

14 – 16 ตุลาคม 2560

14,999

14,999

14,999

3,500

28 – 30 ตุลาคม 2560

14,999

14,999

14,999

3,500

 

 

 Download

 ALL Hong Kong 

  Home   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 194,186