ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา จูไห่ มาเก๊าคุ้มราคาสุดคุ้ม 4D3N 13,999 By Hong Kong Airlines

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา จูไห่ มาเก๊าคุ้มราคาสุดคุ้ม 

By Hong Kong Airlines 

 

รหัสโปรแกรม : 003HKG

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น

 

 

วันที่ 2

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

 

  

วันที่ 3

ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล – ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่

 

  

วันที่ 4

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

 

  

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 – 04 มิถุนายน 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

08 - 11 มิถุนายน 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

15 - 18 มิถุนายน 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

22 - 25 มิถุนายน 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 60

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

06–09 กรกฎาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

14,999

14,999

13,999

3,500

07–10 กรกฎาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

16,999

16,999

15,999

3,500

08–11 กรกฎาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

16,999

16,999

15,999

3,500

13-16 กรกฎาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

20-23 กรกฎาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

27-30 กรกฎาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

03-06 สิงหาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

10-13 สิงหาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

14,999

14,999

13,999

3,500

11-14 สิงหาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

16,999

16,999

15,999

3,500

12-15 สิงหาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

16,999

16,999

15,999

3,500

17-20 สิงหาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

24-27 สิงหาคม 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

31 ส.ค.-03 ก.ย. 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

07-10 กันยายน 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

14-17 กันยายน 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

21-24 กันยายน 2560

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

13,999

13,999

13,999

3,500

 

 

 Download

 ALL Hong Kong 

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186