ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ราคาดีๆ 5D3N 27,900 By Air AsiaX

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ราคาดีๆ

By Air AsiaX (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 003KIX

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

 

วันที่ 2

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้

 

  

วันที่ 3

นาโกย่า – ทาคายาม่า –  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ

 

  

วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ 

 

  

วันที่ 5

สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
   

  

กำหนดการเดินทาง : 255

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

03 – 07 พฤษภาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

04 – 08 พฤษภาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

05 – 09 พฤษภาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

06 – 10 พฤษภาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

09 – 13 พฤษภาคม 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

10 – 14 พฤษภาคม 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

12 – 16 พฤษภาคม 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

13 – 17 พฤษภาคม 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

17 – 21 พฤษภาคม 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

19 – 23 พฤษภาคม 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

24 – 28 พฤษภาคม 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

26 – 30 พฤษภาคม 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

02 – 06 มิถุนายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

07 – 11 มิถุนายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

09 – 13 มิถุนายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

14 – 18 มิถุนายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

16 – 20 มิถุนายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

21 – 25 มิถุนายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

23 – 27 มิถุนายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

05 – 09 กรกฎาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

06 – 10 กรกฎาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

07 – 11 กรกฎาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

13 – 17 กรกฎาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

14 – 18 กรกฎาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

20 – 24 กรกฎาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

21 – 25 กรกฎาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

27 – 31 กรกฎาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

28 ก.ค. - 01 ส.ค. 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

03 – 07 สิงหาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

04 – 08 สิงหาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

10 – 14 สิงหาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

11 – 15 สิงหาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

17 – 21 สิงหาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

18 – 22 สิงหาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

24 – 28 สิงหาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

25 – 29 สิงหาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

31 ส.ค. - 04 ก.ย. 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

01 – 05 กันยายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

07 – 11 กันยายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

08 – 12 กันยายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

14 – 18 กันยายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

15 – 19 กันยายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

21 – 25 กันยายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

22 – 26 กันยายน 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560

27,900

27,900

27,900

8,000

  

 

 Download

  All japan  

  Home   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 194,186