ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์และภูเขไฟฟูจิราคาเบาๆ 5D3N 23,900 By Air AsiaX

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์และภูเขไฟฟูจิราคาเบาๆ

By Air AsiaX (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 003NRT

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

 

วันที่ 2

นาริตะ-วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

 

  

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ

 

  

วันที่ 4

โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

 

  

วันที่ 5

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 
 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

 

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 – 05 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

02 – 06 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

03 – 07 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

06 – 10 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

07 – 11 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

08 – 12 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

09 – 13 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

10 – 14 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

13 – 17 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

14 – 18 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

15 – 19 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

16 – 20 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

17 – 21 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

20 – 24 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

21 – 25 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

22 – 26 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

23 – 27 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

24 – 28 มิถุนายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

05 – 09 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

06 – 10 กรกฎาคม 2560

26,900

26,900

26,900

8,000

07 – 11 กรกฎาคม 2560

26,900

26,900

26,900

8,000

08 – 12 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

12 – 16 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

13 – 17 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

14 – 18 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

19 – 23 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

20 – 24 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

21 – 25 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

26 – 30 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

27 – 31 กรกฎาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

03 – 07 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

04 – 08 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

05 – 09 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

11 – 15 สิงหาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

16 – 20 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

17 – 21 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

18 – 22 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

23 – 27 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

24 – 28 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

25 – 29 สิงหาคม 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2560

25,900

25,900

25,900

8,000

01 – 05 กันยายน 2560

23,900

23,900

23,900

8,000

06 – 10 กันยายน 2560

23,900

23,900

23,900

8,000

07 – 11 กันยายน 2560

23,900

23,900

23,900

8,000

13 – 17 กันยายน 2560

23,900

23,900

23,900

8,000

14 – 18 กันยายน 2560

23,900

23,900

23,900

8,000

20 – 24 กันยายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

21 – 25 กันยายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

22 – 26 กันยายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

26 – 30 กันยายน 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2560

24,900

24,900

24,900

8,000

 

 Download

  All japan  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186