ทัวร์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มและทุ่งดอกพิงค์มอสคุ้มกับราคา 5D3N 28,900 By Air AsiaX

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มและทุ่งดอกพิงค์มอสคุ้มกับราคา

By Air AsiaX (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 003NRT

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

 

วันที่ 2

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

 

  

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ

 

  

วันที่ 4

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ

 

  

วันที่ 5

กรุงเทพฯ
   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

03 – 07 พฤษภาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

04 – 08 พฤษภาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

05 – 09 พฤษภาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

06 – 10 พฤษภาคม 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

10 – 14 พฤษภาคม 2560

30,900

30,900

30,900

8,000

11 – 15 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

12 – 16 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

13 – 17 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

17 – 21 พฤษภาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

18 – 22 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

19 – 23 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

20 – 24 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

24 – 28 พฤษภาคม 2560

28,900

28,900

28,900

8,000

25 – 29 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

26 – 30 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

27 – 31 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,000

 
 

 

 Download

  All japan  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186