ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกไม้ฤดูร้อนหลากสีที่ฮอกไกโด 6D4N 39,900 By Hong Kong Airlines

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกไม้ฤดูร้อนหลากสีที่ฮอกไกโด

By Hong Kong Airlines 

 

รหัสโปรแกรม : 003CTS

 

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 2

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด

 

  

วันที่ 3

เมืองบิเอะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – หมู่บ้านราเมง

 

  

วันที่ 4

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - DUTY FREE - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด 

 

  

วันที่ 5

อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
   
วันที่ 6 มิตซุย  เอ้าท์เล็ต - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
   

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 
 

เดินทาง

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

15 – 20 มิ.ย. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

39,900

37,900

10,000

22 - 27 มิ.ย. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

39,900

37,900

10,000

29 มิ.ย.–04 ก.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

39,900

37,900

10,000

30 มิ.ย.-05 ก.ค. 60

HX762 BKK-HKG (02.50-06.25)

HX690 HKG-CTS (09.30-14.55)

HX693 CTS-HKG (15.55-21.05)

HX773 HKG-BKK (23.20-01.10)

39,900

37,900

10,000

06-11 ก.ค. 60

HX762 BKK-HKG (02.50-06.25)

HX690 HKG-CTS (09.30-14.55)

HX693 CTS-HKG (15.55-21.05)

HX773 HKG-BKK (23.20-01.10)

46,900

44,900

10,000

07 – 12 ก.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

46,900

44,900

10,000

13 – 18 ก.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

44,900

42,900

10,000

20 – 25 ก.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

44,900

42,900

10,000

27 ก.ค.-01 ส.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

44,900

42,900

10,000

03 – 08 ส.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

44,900

42,900

10,000

10 – 15 ส.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

46,900

44,900

10,000

11 – 16 ส.ค. 60

HX762 BKK-HKG (02.50-06.25)

HX690 HKG-CTS (09.30-14.55)

HX693 CTS-HKG (15.55-21.05)

HX773 HKG-BKK (23.20-01.10)

46,900

44,900

10,000

17 – 22 ส.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

44,900

42,900

10,000

24 – 29 ส.ค. 60

HX780 BKK-HKG (03.35-08.00)

HX690 HKG-CTS (12.10-18.10)

HX693 CTS-HKG (15.30-20.45)

HX769 HKG-BKK (00.35-02.35)

44,900

42,900

10,000

 

 Download

  All japan  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186