ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก อิ่มบุญตักบาตรข้าวเหนียว 3D2N 13,900 By Bangkok Airways

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์ลาวหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ตักบาตรข้าวเหนียว

By Bangkok Airways 

 

รหัสโปรแกรม : 002LPQ

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา

    

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ -  น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม

 

  

วันที่ 3

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

 

  

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม 2560

วันที่ 05-07 พ.ค. 60

16,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 06-08 พ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 10-12 พ.ค. 60

15,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 12-14 พ.ค. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 13-15 พ.ค. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 19-21 พ.ค. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 20-22 พ.ค. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 27-29 พ.ค. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 2560

วันที่ 02-04 มิ.ย. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 03-05 มิ.ย. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 09-11 มิ.ย. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 10-12 มิ.ย. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 16-18 มิ.ย. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 17-19 มิ.ย. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 23-25 มิ.ย. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 24-26 มิ.ย. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

วันที่ 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 60

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

2,900

 

 Download  

 All Laos  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186