ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่แบบประทับใจ 4D3N 10,900 By Nok Air

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่แบบประทับใจ 4วัน 3คืน 

By Nok Air

 

รหัสโปรแกรม : 005SGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ดาลัด 

    

วันที่ 2

ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง) - กระเช้าไฟฟ้า – ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - มุยเน่

 

   

วันที่ 3

มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - นครโฮจิมินห์

 

 

วันที่ 4

นครโฮจิมินห์ - วัดเทียนเฮา - ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

พฤษภาคม : 7-10  พฤษภาคม 60

10,900.-

10,900.-

10,900.-

3,500.-

พฤษภาคม:  18-21,25-28 พฤษภาคม 60

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

มิถุนายน: 08-11,15-18,22-25 มิถุนายน 60 //29 มิถุนายน -02 กรกฎาคม 60

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

กรกฎาคม: 13-16,20-23,27-30 กรกฎาคม 60

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

กรกฎาคม: 27-30 กรกฎาคม 60

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,500.-

กรกฎาคม: 07-10 กรกฎาคม 60

13,900.-

13,900.-

13,900.-

3,500.-

สิงหาคม: 10-13,11-14 สิงหาคม 60

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,500.-

สิงหาคม: 17-20,24-27 สิงหาคม 60

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

กันยายน: 07-10,14-17,21-24 กันยายน 60

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

 

 

 Download  

 All Vietnam

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186