ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3D2N 11,900 By Air Asia

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาย่างกุ้ง อินทร์แขวน  3 วัน 2 คืน 

By Air Asia 

 

รหัสโปรแกรม : 003RGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง -  พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถถึงยอดเขา) 

    

วันที่ 2

ไจ้ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน) – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง

 

  

วันที่ 3

เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ-เทพกระซิบ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

23 – 25 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560

14,900

14,900

14,900

4,000

30 เม.ย. – 02 พ.ค.2560

14,900

14,900

14,900

4,000

05-07 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

06-08 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

11-13 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

3,500

13-15 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

14-16 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

19-21 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

21-23 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

26-28 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

28-30 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

02 – 04 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

04 – 06 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

11 – 13 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

16 – 18 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

18 – 20 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

25 – 27 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

02 – 04 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

07 – 09 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

08 – 10 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

09 – 11 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

14 – 16 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

16 – 18 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

23 – 25 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

30 ก.ค. – 01 ส.ค.2560

11,900

11,900

11,900

3,500

06 – 08 สิงหาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

11 – 13 สิงหาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

12 – 14 สิงหาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

13 – 15 สิงหาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

20 – 22 สิงหาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

27 – 29 สิงหาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

01 – 03 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

03 – 05 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

10 – 12 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

17 – 19 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

22 – 24 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

24 – 26 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

 

 Download  

 All Myanmar  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186