ทัวร์เวียดนาม ชมความงามฮาลองบกฮาลองน้ำที่น่าประทับใจ 4D3N 12,900 By Qatar Airways

โปรแกรมท่องเที่ยว:ทัวร์เวียดนามชมความงามอ่าวฮาลองที่น่าประทับใจ 4วัน2คืน 

By Qatar Airways 

 

รหัสโปรแกรม : 002HAN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - ฮาลอง

        

วันที่ 2

ฮาลอง+ล่องเรืออ่าวฮาลอง +ถ้ำนางฟ้า - นิงห์บิงห์  

 

  

วันที่ 3

นิงห์บิงห์ + ล่องเรือฮาลองบก +ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – การแสดงโชว์หุ่นกระบอดน้ำ - ฮานอย

 

  

วันที่ 4

ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ 

 

  

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

พฤษภาคม :11-14 พฤษภาคม 2560

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

พฤษภาคม :25-28 พฤษภาคม 2560

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

มิถุนายน : 15-18 มิถุนายน 2560 //29มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

กรกฎาคม : 07-10 , 27-30   กรกฎาคม 2560

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,500.-

กรกฎาคม : 13-16 กรกฎาคม 2560

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

สิงหาคม : 03-06 , 24-27   สิงหาคม 2560

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 4,500.- // ราคาเด็กทารก INFANT  4,500.-

 

 

 Download  

 All Vietnam

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186