ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งพร้อมชมหิมะฤดูร้อน 5D3N 15,900 By Air Asia X

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งพร้อมชมหิมะฤดูร้อน 

By Air Asia X (XJ) 

 

รหัสโปรแกรม : 002ICN

 

วันที่ 1

กรุงเทพ - อินชอน

 

วันที่ 2

อินชอน  – หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวามาอึล - สวนซองโด - Songdo central park - Songdo G-Tower – One Mount Snow Park - โซล

 

  

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  - Cosmetic Shop - Duty Free - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก  

 

  

วันที่ 4

โซลทาวเวอร์ - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - Teddy Bear Museum - ตลาดเมียงดง

 

   

วันที่ 5

ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ
 

  

กำหนดการเดินทาง : 2559

  

 

 
 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ : กรกฎาคม 60
14-18/19-23/21-25/

28ก.ค.-01ส.ค.60

15,900.-

15,900.-

15,900.-

5,900

วันที่ : กรกฎาคม 60
26-30 ก.ค.60

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900

วันที่ : สิงหาคม 60

02-06/04-08/16-20/18-22/23-27

25-29/30ส.ค.-03 ก.ย.60

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900

วันที่ : สิงหาคม 60

09-13/11-15 ส.ค.60

(ช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติ)

17,900.-

17,900.-

17,900.-

5,900

วันที่ : กันยายน 60

01-05/06-10/08-12/13-17/15-19/20-24/22-26/28ก.ย.-02ต.ค.60

15,900.-

15,900.-

15,900.-

5,900

 

 

 Download

 All Korea  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186