ทัวร์พม่า ไหว้พระอิ่มบุญพร้อมพักหรู 5 ดาว 3D2N 12,900 By Nok Air

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์พม่า ไหว้พระอิ่มบุญพร้อมพักหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน 

By Nok Air 

 

รหัสโปรแกรม : 001RGN

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

    

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 

  

วันที่ 3

ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

 

 

  

กำหนดการเดินทาง : 2560

  

  


เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

11 ส.ค.60

13 ส.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

12 ส.ค.60

14 ส.ค.60

15,900

15,500

14,900

4,000

18 ส.ค.60

20 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

19 ส.ค.60

21 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

25 ส.ค.60

27 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

26 ส.ค.60

28 ส.ค.60

12,900

12,500

11,900

4,000

1 ก.ย.60

3 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

2 ก.ย.60

4 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

8 ก.ย.60

10 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

9 ก.ย.60

11 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

15 ก.ย.60

17 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

16 ก.ย.60

18 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

23 ก.ย.60

25 ก.ย.60

12,900

12,500

11,900

4,000

29 ก.ย.60

1 ต.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

30 ก.ย.60

2 ต.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

6 ต.ค.60

8 ต.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

7 ต.ค.60

9 ต.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

13 ต.ค.60

15 ต.ค.60

15,900

15,500

14,900

4,000

14 ต.ค.60

16 ต.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

20 ต.ค.60

22 ต.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

21 ต.ค.60

23 ต.ค.60

16,900

16,500

15,900

4,000

27 ต.ค.60

29 ต.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

28 ต.ค.60

30 ต.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

3 พ.ย.60

5 พ.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

4 พ.ย.60

6 พ.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

10 พ.ย.60

12 พ.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

11 พ.ย.60

13 พ.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

17 พ.ย.60

19 พ.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

18 พ.ย.60

20 พ.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

24 พ.ย.60

26 พ.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

25 พ.ย.60

27 พ.ย.60

13,900

13,500

12,900

4,000

1 ธ.ค.60

3 ธ.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

2 ธ.ค.60

4 ธ.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

8 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

14,900

14,500

13,900

4,000

9 ธ.ค.60

11 ธ.ค.60

15,900

15,500

14,900

4,000

15 ธ.ค.60

17 ธ.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

16 ธ.ค.60

18 ธ.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

22 ธ.ค.60

24 ธ.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

23 ธ.ค.60

25 ธ.ค.60

13,900

13,500

12,900

4,000

29 ธ.ค.60

31 ธ.ค.60

16,900

16,500

15,900

4,000

30 ธ.ค.60

1 ม.ค.61

17,900

17,500

16,900

4,000

31 ธ.ค.60

2 ม.ค.61

16,900

16,500

15,900

4,000

 

 Download  

 All Myanmar  

  Home   

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186